Asociația Coaching Life Coach 4 TRANSformation :

  1.  Apără și promovează  drepturile și interesele copiilor cu autism și ale familiilor acestora.

  2.  Susține intervenția precoce ( timpurie ) la copiii cu autism și integrarea acestora în sistemul de învățământ, care să-i ajute la incluziune și nu la izolare.

  3. Promovează educația incluzivă a tinerilor și adulților cu autism și asigurarea unor posibilități corespunzătoare de învățare continuă prin organizarea de cursuri, seminarii, formări și testări de specialitate.

  4.  Informează familiile acestora, prin sesiuni și dezbateri, cu privire la folosirea unui spectru larg de programe / terapii / servicii adaptate la nevoile fiecăruia.

  5.  Încurajează pe părinți în aplicarea pentru copiii lor, a unor programe / terapii relevante, și-i îndrumă către specialiștii, medicii, psihologii și logopezii colaboratori ai Asociației.

  6.  Militează pentru respectarea legislației privind accesul la terapie de specialitate și educație incluzivă al copiilor, tinerilor și adulților cu autism.

MISIUNE - Ajutăm copiii cu TSA să "decripteze" lumea în care trăiesc!

•Susținerea și promovarea programelor de diagnosticare neuropsihologică pentru copii cu vârsta de peste 1 an și asigurarea demersului terapeutic personalizat necesar fiecărui copil.

•Susținerea drepturilor persoanelor cu autism si alte probleme de sănătate mintală și încurajarea incluziunii sociale.

•Sensibilizarea opiniei publice și creșterea gradului de conștietizare și de  acceptare a copiilor cu autism și ale familiilor acestora, prin promovarea campaniile de conștientizare a autismului.

•Colaborarea cu alte institușii care au aceleași obiective privind copiii cu TSA și promovarea schimbului de informații, a bunelor practici și a experienței profesionale.

VIZIUNE

Fiecare persoana are, potrivit Constituției, "Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate."

 

Asigurarea implementării și respectării depline a drepturilor și a participării efective a persoanelor cu dizabilități

 

Promovarea unei abordări bazate pe drepturi și dovezi privind autismul, care să lucreze împreună cu persoanele cu autism, familiile acestora, profesioniștii și factorii de decizie

 

Un centru de excelență care are profesioniști pentru furnizarea de programe acreditate pentru a sprijini persoanele cu autism si familiile lor, pentru a fi un centru recunoscut la nivel national.

 

VALORI

Profesionalism.
Onestitate.
Integritate.
Respect.
Egalitatea de sanse. Nondiscriminare.

Respectarea demnității umane

Autonomie individuală

Participarea și integrarea completă și eficientă în societate

Respectarea diferenței și a acceptării persoanelor cu dizabilități ca parte a diversității umane 

Respectarea capacităților în evoluție ale copiilor cu dizabilități și respectarea dreptului copiilor cu dizabilități de a-și păstra identitatea.

Rezultatele noastre în 9 ani de existență.

1 Centru de terapie "Lumea Spiridușilor", pentru copiii cu autism cu vârste între 1-5 ani.

15 noi terapeuți formați în cadrul asociației.

90 de copii cu autism au beneficiat GRATUIT de terapie

Peste 5000 de părinți informați în diferite campanii de conștientizare a autismului, pe care asociația le derulează în fiecare an.

Peste 500 de evaluări GRATUITE pentru copiii cu autism

Peste 300 de familii au participat la workshop-urile asociației cu tema "Învață-mă CUM să învăț"

Peste 500 de părinți sprijiniți prin sesiuni de consiliere de grup și de familie.

Peste 700 de copii și familiile acestora, au participat la proiectele de igienă corporală și orală ale asociației.