Asociația Coaching Life Coach 4 TRANSformation :

 1.  Apără și promovează  drepturile și interesele copiilor cu autism și ale familiilor acestora.

 2.  Susține intervenția precoce ( timpurie ) la copiii cu autism și integrarea acestora în sistemul de învățământ, care să-i ajute la incluziune și nu la izolare.

 3. Promovează educația incluzivă a tinerilor și adulților cu autism și asigurarea unor posibilități corespunzătoare de învățare continuă prin organizarea de cursuri, seminarii, formări și testări de specialitate.

 4.  Informează familiile acestora, prin sesiuni și dezbateri, cu privire la folosirea unui spectru larg de programe / terapii / servicii adaptate la nevoile fiecăruia.

 5.  Încurajează pe părinți în aplicarea pentru copiii lor, a unor programe / terapii relevante, și-i îndrumă către specialiștii, medicii, psihologii și logopezii colaboratori ai Asociației.

 6.  Militează pentru respectarea legislației privind accesul la terapie de specialitate și educație incluzivă al copiilor, tinerilor și adulților cu autism.

Obiectivele centrului:

 • 30 de copii cu TSA vor beneficia GRATUIT de servicii psihologice.

 • Oferirea de servicii terapeutice complete și de evaluare neuropsihologică copiilor cu TSA și familiilor acestora.

 • Respectarea eticii profesionale.

 • Pregătirea continuă a specialiștilor.

 • Derularea campaniilor de conștientizare a autismului prin informarea oamenilor, familiilor despre tulburările pervazive de dezvoltare, despre importanța diagnosticării timpurii și despre metodele de terapie.

 • Asigurarea unui mediu adecvat serviciilor de terapie, de evaluare, formare specialiști, dezbatere și analiză pentru specialiști.

 • Înlesnirea accesului copiilor la diagnostic și evaluarea cît mai timpurie și corectă, în vederea stabilirii planului perosanlizat de intervenție PIP.

MISIUNE - Ajutăm copiii cu TSA să "decripteze" lumea în care trăiesc!

     Sensibilizarea opiniei publice și creșterea gradului de conștietizare și de  acceptare a copiilor cu autism și ale familiilor acestora, prin promovarea campaniile de conștientizare a autismului.

 

   Susținerea și promovarea programelor de diagnosticare și evaluare neuropsihologică pentru copii cu vârsta de peste 1 an și asigurarea demersului terapeutic personalizat necesar fiecărui copil în parte.

Susținerea drepturilor persoanelor cu autism și încurajarea incluziunii sociale.

 

Colaborarea cu alte organizații neguvernamentale care împărtășesc obiective similare.

 

Promovarea schimbului de informații, a bunelor practici și a experienței.

VIZIUNE

Fiecare persoana are, potrivit Constituției, "Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate."

 

Asigurarea implementării și respectării depline a drepturilor și a participării efective a persoanelor cu dizabilități

 

Promovarea unei abordări bazate pe drepturi și dovezi privind autismul, care să lucreze împreună cu persoanele cu autism, familiile acestora, profesioniștii și factorii de decizie

 

Un centru de excelență care are profesioniști pentru furnizarea de programe acreditate pentru a sprijini persoanele cu autism si familiile lor, pentru a fi un centru recunoscut la nivel national.

 

VALORI

Profesionalism.
Onestitate.
Integritate.
Respect.
Egalitatea de sanse. Nondiscriminare.

Respectarea demnității umane

Autonomie individuală

Participarea și integrarea completă și eficientă în societate

Respectarea diferenței și a acceptării persoanelor cu dizabilități ca parte a diversității umane 

Respectarea capacităților în evoluție ale copiilor cu dizabilități și respectarea dreptului copiilor cu dizabilități de a-și păstra identitatea.

© 2014 by Coaching - Life Coach 4 TRANSformation

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus
 • w-youtube