Codul Fiscal - legislație privind sponsorizările

 

  Reglementările se regăsesc în art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, care tratează despre cheltuielile nedeductibile la calcularea profitului impozabil. Potrivit acestor prevederi, contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, conform prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:


- 0,75 din cifra de afaceri;

- 20% din impozitul pe profit datorat.

   Începand cu 1 ianuarie 2014, sumele aferente acestor cheltuieli care nu sunt scazute din impozitul pe profit in anul in care au fost suportate, pot fi reportate in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora (cronologic), in aceleasi condiţii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit (trimestrial/anual). Aceasta prevedere referitoare la recuperarea in urmatorii 7 ani a cheltuielilor de sponsorizare neutilizate ramane valabila si conform Noului Cod fiscal.

 

  Conform art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea sa directioneze doi la suta (3,5%) din impozitul pe veniturile obtinute in anul anterior catre o entitate nonprofit, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozit pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
  In categoria entitatilor nonprofit se cuprind, de exemplu: asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociatiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, in masura in care, potrivit legilor proprii de organizare si functionare desfasoara activitati nonprofit iar sumele primite din impozit sa fie folosite in acest scop.

   Puteți dona în contul Asociației:

  Cont: RO96INGB0000999909809084

  ING BANK, Sucursala Aviației

  COD  SWIFT  INGBROBU