Picture 1.png

EDUCAȚIA

„Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de aceea pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i” Aristotel

 

„Natura ne aseamănă, educația ne deosebește” Confucius

 

„Educația întregii lumi este mai presus de orice”  Pierre Athanase Larousse

   Obiectul de studiu al științei pedagogiei este educația, aceasta reprezentând un amplu și complex concept. 

Conform lui Ioan Nicola,”educația este o activitate socială complexă care se realizează printr-un lanț nesfârșit de acțiuni exercitate în mod conștient, sistematic și organizat, cu scopul de a forma o personalitate activă și creatoare, corespunzătoare condițiilor sociale și istorice prezente”. 

   Ioan Cerghit afirmă că prin educație ca proces se înțelege „modelarea structurii și componentelor native și dobândite ale individului, conform unui ideal educațional”.

 

   Educația poate fi:

 

  1. Educație formală reprezintă ansamblul acțiunilor sistematice și organizate, proiectate și desfășurate în instituții specializate, având scopul formării și dezvoltării personalității.

  2. Educația nonformală se desfășoara în afara instituțiilor școlare. Activitățile se desfășoară într-un mediu relaxat, plăcut, atractiv unde este stimulată creativitatea copiilor.

  3. Educația informală reprezintă procesele educative neorganizate într-o instituție de învățământ, neplanificate și care nu au o curriculă specifică cu finalitate explicită. Acest tip de educație cunoaște o mare amploare, este experienței de viață a persoanei iar influențele informale sunt cele din mass media, din familie, de la prieteni, colegi, instituții culturale: muzee, biblioteci, teatre, concerte, religioase, politice. Cea mai accesată resursă și interes rămâne Internetul, jocurile și site-urile de socializare.

 

   Educația necesita o mare investiție de resurse: financiare, de timp, materiale, din partea părinților, familiei per ansamblu, educatorilor, profesorilor. Prima treaptă în educația unui copil, o reprezintă educația timpurie.