EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

Picture 5.png

   Asociația noastră promovează educația incluzivă. În cadrul proiectului BLUE LIFE, am implementat proiectul "Șanse la demnitate, la o viață INCLUZIVĂ" în parteneriat cu Direcția de Asistență Educațională Ilfov. În cadrul acestui proiect am susținut pentru 330 de familii și 72 de educatori, workshop-uri GRATUITE. Feedback-urile oferite de către părinți ne demonstrează nouă, specialiștilor din asociație, că acest proiect este deosebit de necesar. La workshop-uri au participat atât părinții copiilor cu diferite tulburări de dezvoltare, cât și părinții copiilor tipici și cadrele didactice. Acest ÎMPREUNĂ, într-un cadru specific de învățare și empatie, a făcut să cadă câteva dintre barierele stigmatizării, ale repulsiei, ale disprețului, respingerii.

   Dar ce este EDUCAȚIA INCLUZIVĂ?

   Conceptul incluziunii își are originile în Declarația Universală a Drepturilor Omului  - ONU 1948, care recunoaște că toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi. 

 Banca Mondială susține că principiul fundamental al școlii incluzive este că toți copiii trebuie să învețe împreună, ori de câte ori este posibil, indiferent de orice dificultăți sau diferențe pot avea. Școlile incluzive trebuie să recunoască și să răspundă necesităților diverse ale elevilor. Școlile trebuie să asigure o educaţie de calitate pentru toţi, prin programe de studiu adecvate, aranjamente organizaţionale, strategii de predare, utilizarea resurselor și parteneriatelor cu comunităţile lor. În fiecare școală trebuie să existe servicii de sprijin potrivit necesităţilor speciale ale elevilor. Incluziunea nu ar trebui să fie privită ca ceva adăugat la o școală convenţională. Acesta tre- buie să fie privită ca parte intrinsecă a misiunii, filozofiei, valorilor, practicilor și activităţii școlii.

 

  Privită în acest mod, incluziunea reprezintă acceptarea tuturor oamenilor, indiferent de diferențele dintre ei. Educația incluzivă înseamnă de fapt, că toți copiii trebuie să învețe împreună, indiferent de dificultățile pe care unii le au sau de diferențele dintre ei. Învățământul incluziv trebuie să recunoască și să reacționeze la cerințele copiilor, optimizând, pe de o parte stiluri și mai ales ritmuri diferite de învățare, iar pe de altă parte să asigure o educație de calitate pentru toți.