Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului

   Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului a avut loc în fiecare an, începând cu 9 septembrie 1989. Aceasta a fost desemnată de către Rezoluția "62/139 a Adunării Generale a Națiunilor Unite. Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului a fost propusă de către reprezentanții statului Qatar, susținută de către toate statele membre și adoptată la 18 decembrie 2007.

   Rezoluția Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului a avut patru mari componente:

  • stabilirea zilei de 2 aprilie ca fiind ziua internațonală;

  • participarea tuturor organizațiilor ONU, a statelor membre, a ONG-urilor și a tuturor organizațiilor publice și private la această zi;

  • creșterea gradului de conștientizare a autismului la toate nivelele societății;

  • transmiterea acestui mesaj tuturor statelor membre și celorlalte organe ale ONU de către Secretarul-General al ONU.[5]

   În acest scop, există în prezent site-ul web „World Autism Awareness Day” (Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului), care oferă materiale și sugestii cu privire la modul în care se poate participa la această zi, precum și o listă a activităților curente în diferite țări și organizații, care se realizează pentru a sărbători această zi.

 

Sursa : http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_de_Con%C8%99tientizare_a_Autismului