Procedură specială de susținere a examenelor nationale din 2018 pentru absolvenții a claselor a VIII-a și a XII-a - absolvenți cu TSA

SCOPUL specific al procedurii este de a pune la dispoziția comisiilor responsabile un cadru procedural unitar pentru asigurarea condițiilor de egalitate de șanse pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz, tulburare din spectrul autismului care susțin examene naționale:evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat.